Punkty twarde

Kurs realizowany w ramach kształcenia ustawicznego farmaceutów, temat 1.13. Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków ...
Zaawansowane
7 wykłady
Dodaj do listy życzeń
89zł 69zł
Kurs realizowany w ramach kształcenia ustawicznego farmaceutów, temat 8 Nutraceutyki, suplementy i witaminy.
Zaawansowane
6 wykłady
Dodaj do listy życzeń
89zł 69zł
Punkty twarde >
89zł 69zł
Farmakoterapia bólu to kurs oznaczony numerem 1.12 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozw...
Zaawansowane
5 wykłady
Dodaj do listy życzeń
89zł 69zł